ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο αγοραστής έχει την δυνατότητα να αλλάξει το προϊόν είτε με κάποιο άλλο στην περίπτωση που δεν το βρει της αρεσκείας του, είτε με το ίδιο σε άλλο μέγεθος στην περίπτωση που το ζητηθέν μέγεθος αποδειχθεί μη σωστό. 

Στις περιπτώσεις αυτές τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την εταιρεία μας. Τέτοιου είδους αλλαγές γίνονται δεκτές για διάστημα 10 ημερών από την  παραλαβή του προϊόντος από τον αγοραστή. 

Επανεπιστροφή του προϊόντος για δεύτερη αλλαγή του με κάποιο άλλο μπορεί να γίνει αλλά με τα έξοδα αποστολής να επιβαρύνουν πλέον τον αγοραστή.

Απαραίτητη προϋπόθεση η άρτια κατάσταση του προϊόντος  και της συσκευασίας του.

Κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία του αγοραστή με την εταιρεία μας πριν προβεί στην αποστολή του σε εμάς προκειμένου να αποφευχθεί δεύτερο λάθος.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Στην περίπτωση παραλαβής από τον πελάτη ελαττωματικού προϊόντος, η επιστροφή του στην εταιρεία και η αντικατάστασή του γίνεται άμεσα (με την προϋπόθεση να υπάρχει άμεσα διαθέσιμο) με όλα τα έξοδα αποστολής να επιβαρύνουν την εταιρεία μας.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να γίνει άμεση αντικατάσταση (π.χ. έλλειψη προϊόντος) εκδίδεται και αποστέλλεται στον πελάτη πιστωτικό ίσης αξίας με το αγορασθέν προϊόν το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελλοντική αγορά μέσα σε διάστημα 6 μηνών.

Αν το προϊόν παρουσιάσει πρόβλημα μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την αγορά του, ο πελάτης μπορεί να το επιστρέψει για αντικατάσταση ή επισκευή του. Το αν θα γίνει αντικατάσταση ή επισκευή κρίνεται ανάλογα με το πρόβλημα που παρουσίασε.

Αν δεν επισκευάζεται και δεν μπορεί να αντικατασταθεί για διάφορους λόγους (π.χ. έλλειψη), εκδίδεται και αποστέλλεται στον πελάτη πιστωτικό ίσης αξίας με το αγορασθέν προϊόν το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελλοντική αγορά μέσα σε διάστημα 3 μηνών.

Σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή του προϊόντος σε μάς κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία του αγοραστή με την εταιρεία μας προκειμένου να περιγραφεί το πρόβλημα και να αναζητηθεί η κατάλληλη λύση.

Οι παραπάνω αλλαγές - επιστροφές μπορούν να γίνουν και σε οποιοδήποτε κατάστημά μας.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ.


Αποδοχή Site use cookies